Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Troms og Finnmark Velg et annet fylke
Kommune: Kautokeino (5430) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Kautokeino (5430) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
032863 Adjetjokka (Økseidet) Lokal betydning Grus
032781 Nedre Masi Lokal betydning Grus
032649 Ajavarri Liten betydning Grus
032841 Altevarri øst Liten betydning Grus
032753 Avzejuokkanjåkka Liten betydning Grus
032843 Avzzejåkka vest Liten betydning Grus
032845 Avzzejåkka øst Liten betydning Grus
032733 Baktecåkka Liten betydning Grus
032791 Balluskaidi Liten betydning Grus
032667 Bartasjåkka Liten betydning Grus
032831 Basejåkka Liten betydning Grus
032719 Bieggaluobbal Liten betydning Grus
032803 Biggeluobbal Liten betydning Grus
032721 Bizejåkka Liten betydning Grus
032727 Bizeluobbalat Liten betydning Grus
032735 Buolzajavri Liten betydning Grus
032763 Buolzajavri Liten betydning Grus
032647 Carajavri syd Liten betydning Grus
032645 Carajavri øst Liten betydning Grus
032757 Cirrajavri Liten betydning Grus
032641 Coalbmejåkka Liten betydning Grus
032679 Coalbmejåkka Liten betydning Grus
032821 Cudejåkka Liten betydning Grus
032857 Cunojohka Liten betydning Grus
032693 Cuolbmajåkka Liten betydning Grus
032689 Davit Cunujåkka Liten betydning Grus
032655 Doaresjåkka Liten betydning Grus
032797 Duolbajavri Liten betydning Grus
032809 Duolbajåkka Liten betydning Grus
032709 Duollejavri Liten betydning Grus
032835 Galbaluokta Liten betydning Grus
032837 Gallujavri Liten betydning Grus
032723 Gardemaras Liten betydning Grus
032801 Gargeluobbal Liten betydning Grus
032651 Garjelårda Liten betydning Grus
032795 Garraguoika Liten betydning Grus
032873 Garrejavrit Liten betydning Grus
032705 Giellejåkka Liten betydning Grus
032865 Gironvarre Liten betydning Grus
032673 Girunasjåkka Liten betydning Grus
032737 Guiveroavvi Liten betydning Grus
032839 Gukkesjavrit Liten betydning Grus
032741 Gukkesluobbal Liten betydning Grus
032657 Guobmulatvarri Liten betydning Grus
032695 Guorbasaiva Liten betydning Grus
032685 Guorbavuobmi Liten betydning Grus
032875 Guovdagæinædno Liten betydning Grus
032711 Gædgejavri Liten betydning Grus
032871 Gærgatjavri Liten betydning Grus
032793 Gåldin Liten betydning Grus
032789 Hababakti Liten betydning Grus
032827 Hæmmugieddi Liten betydning Grus
032691 Iddjalådjæggi Liten betydning Grus
032823 Iisavuobmi Liten betydning Grus
032779 Ingajåkka Liten betydning Grus
032643 Jærdnavzi Liten betydning Grus
032749 Jærdnavzi Liten betydning Grus
032811 Jåkkagieralæksi Liten betydning Grus
032833 Lappuluobbal Liten betydning Grus
032829 Lappuvuoppi Liten betydning Grus
032745 Lassesoaivi Liten betydning Grus
032729 Lavvuråtto Liten betydning Grus
032825 Liebetjåkka Liten betydning Grus
032813 Lisajåkka Liten betydning Grus
032653 Livealuobbal Liten betydning Grus
032849 Luossajåkka Liten betydning Grus
032687 Læmsejavrit Liten betydning Grus
032661 Maidunjåkka Liten betydning Grus
032677 Mallejusgåbejavri Liten betydning Grus
032675 Mallejusgåbejåkka Liten betydning Grus
032783 Masi nord Liten betydning Grus
032785 Masijokka Liten betydning Grus
032755 Masælgejavri Liten betydning Grus
032807 Mazejåkka Liten betydning Grus
032659 Mazejåkka vest Liten betydning Grus
032665 Mazejåkka øst Liten betydning Grus
032663 Mazevarmåkki Liten betydning Grus
032853 Mieron Liten betydning Grus
032703 Muotkejavri Liten betydning Grus
032697 Måivedanbuolza Liten betydning Grus
032775 Måskoggårsa Liten betydning Grus
032885 Nammajavri Liten betydning Grus
032751 Nassaråtto Liten betydning Grus
032683 Njivlujåkka Liten betydning Grus
032787 Njukcajåkka Liten betydning Grus
032701 Njuksajåkka Liten betydning Grus
032765 Njullusavzi Liten betydning Grus
032761 Njuolvsjåkbuollan Liten betydning Grus
032747 Njuovnjetavzi Liten betydning Grus
032699 Ragesjavri Liten betydning Grus
032767 Raisutjåkka Liten betydning Grus
032671 Rappesjåkka Liten betydning Grus
032669 Ravdujåkka Liten betydning Grus
032883 Riednajåkka Liten betydning Grus
032851 Roavatjåkka Liten betydning Grus
032799 Saiva Liten betydning Grus
032879 Sallanluobbal Liten betydning Grus
032707 Salvasbuollan Liten betydning Grus
032869 Siebe Liten betydning Grus
032681 Sieidasjåkka Liten betydning Grus
032771 Siliscoalbmi Liten betydning Grus
032773 Silisjåkka Liten betydning Grus
032805 Skarvejavri Liten betydning Grus
032715 Skierrejavrit Liten betydning Grus
032717 Skierrevarri Liten betydning Grus
032725 Skoavnjejåkka Liten betydning Grus
032855 Soattefielbma Liten betydning Grus
032861 Stuoraluobbal Liten betydning Grus
032743 Suivavzi Liten betydning Grus
032713 Sunnajarin Liten betydning Grus
032877 Suolujavri Liten betydning Grus
032769 Suolujåkka Liten betydning Grus
032867 Suoppajavrit nord Liten betydning Grus
032731 Sådnabætjavrit Liten betydning Grus
032777 Virdnejåkka Liten betydning Grus
032817 Vuoddasdaivi Liten betydning Grus
032819 Vuoddasjavri Liten betydning Grus
032815 Vuoddasvarri Liten betydning Grus
032859 Vuolgamasjåkka Liten betydning Grus
032739 Vuollusjåkka Liten betydning Grus
032847 Vuorasjåkka Liten betydning Grus
032881 Åbmujavri Liten betydning Grus
033121 Suoidneladdo Ikke vurdert Grus
211641 Masi kvartsitt (Gaskabeaivárr) Lokal betydning Pukk
211683 Masi kvartsitt (Naranas) Lokal betydning Pukk
211637 Stuorajavrri Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

126

Antall forekomster totalt :

126

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse