Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Troms og Finnmark Velg et annet fylke
Kommune: Hasvik (5433) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Hasvik (5433) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
033371 Hasvåg Lokal betydning Grus
033379 Haraldseng Liten betydning Grus
033377 Markjelia Liten betydning Grus
033373 Risdalen Liten betydning Grus
033375 Storhaugen Liten betydning Grus
033387 Børstrand Ikke vurdert Grus
033389 Korsvikvatnet Ikke vurdert Grus
033383 Mebotnen Ikke vurdert Grus
033385 Nordbotnen Ikke vurdert Grus
033381 Sørbotnen Ikke vurdert Grus
205025 Korsvika Lokal betydning Pukk
033391 Skipperneset Lokal betydning Pukk
211626 Sørvær Vest Liten betydning Pukk
211628 Sørvær Øst Liten betydning Pukk
033395 Korsvikvatn Ikke vurdert Pukk
033393 Kvannlia Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

16

Antall forekomster totalt :

16

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse