Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Troms og Finnmark Velg et annet fylke
Kommune: Måsøy (5434) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Måsøy (5434) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
033487 Fosselva Lokal betydning Grus
033483 Gurbusjåkka Lokal betydning Grus
033489 Kallen Lokal betydning Grus
033479 Selvikdalen Lokal betydning Grus
033481 Sieidervaggi Lokal betydning Grus
033497 Hamna Ikke vurdert Grus
033491 Kjerringvik Ikke vurdert Grus
033485 Latterelva Ikke vurdert Grus
033495 Neselva Ikke vurdert Grus
033493 Vesterbotn Ikke vurdert Grus
219508 Garpelvika Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

11

Antall forekomster totalt :

11

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse