Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Troms og Finnmark Velg et annet fylke
Kommune: Karasjok (5437) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Karasjok (5437) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
033655 Bakkiljåkka Lokal betydning Grus
033679 Barta Lokal betydning Grus
033675 Dilljohkka Lokal betydning Grus
033683 Harjok Lokal betydning Grus
033689 Jergul Lokal betydning Grus
033687 Aitejåkka Liten betydning Grus
033653 Assebaktjavrit Liten betydning Grus
033657 Baktemohkenjarga Liten betydning Grus
033717 Basteskaidi Liten betydning Grus
033739 Beivasgiedde Liten betydning Grus
033669 Buddasnjarga Liten betydning Grus
033741 Buollan Liten betydning Grus
033695 Bæjagnaguoika Liten betydning Grus
033745 Cubbojæggi Liten betydning Grus
033713 Cuolmajåkka Liten betydning Grus
033725 Cuovdatvarri Liten betydning Grus
033673 Dårvunjarga Liten betydning Grus
033677 Fielbmajåkka Liten betydning Grus
033735 Galmatbågaja Liten betydning Grus
033701 Gaskujåkka Liten betydning Grus
033737 Giellanjåkka Liten betydning Grus
033723 Gimesjarlubbal Liten betydning Grus
033707 Gæimejokka Liten betydning Grus
033731 Gårziroavvi Liten betydning Grus
033685 Iddajajavri Liten betydning Grus
033733 Iskurasjåkka Liten betydning Grus
033727 Jærgulavzzi Liten betydning Grus
033691 Jærgulnjavvi Liten betydning Grus
033715 Jåkamåkkvarri Liten betydning Grus
033729 Karasjokka Liten betydning Grus
033649 Kentan Liten betydning Grus
033697 Loddenjarga Liten betydning Grus
033699 Mandinnjarga Liten betydning Grus
033651 Myrskog Liten betydning Grus
033711 Mållesjavri Liten betydning Grus
033705 Mållesjåkka Liten betydning Grus
033703 Måskuskaida Liten betydning Grus
033743 Noaidatvarri Liten betydning Grus
033647 Raudujåkka Liten betydning Grus
033719 Rætkasskaidi Liten betydning Grus
033709 Sadejåkka Liten betydning Grus
033667 Sammalnjavejavri Liten betydning Grus
033721 Savkadasjåkka Liten betydning Grus
033671 Skarfaguolbba Liten betydning Grus
033681 Såpharjåkka Liten betydning Grus
033661 Vaddesavo Liten betydning Grus
033665 Vannhøyd 158 Liten betydning Grus
033659 Vuolitjarjavri Liten betydning Grus
033693 Åvdaldasroavi Liten betydning Grus
033747 Karasjok Lokal betydning Pukk

Antall forekomster :

50

Antall forekomster totalt :

50

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse