Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Troms og Finnmark Velg et annet fylke
Kommune: Båtsfjord (5443) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Båtsfjord (5443) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
034185 Hamneselva Lokal betydning Grus
034201 Reingjernesset Lokal betydning Grus
034197 Skarpdalen Lokal betydning Grus
034217 Storflågdalen Lokal betydning Grus
034215 Båtsfjorddalen Liten betydning Grus
034209 Ekebergvatnet Liten betydning Grus
034219 Finnvika Liten betydning Grus
034221 Hamningberg Liten betydning Grus
034203 Hursielva Liten betydning Grus
034193 Maridalen Liten betydning Grus
034189 Neptundalen Liten betydning Grus
034205 Nordfjord Liten betydning Grus
034207 Rasjåkka Liten betydning Grus
034223 Sandfjorddalen Liten betydning Grus
034187 Skuleelva Liten betydning Grus
034195 Skytebanen Liten betydning Grus
034199 Strupen Liten betydning Grus
034191 Strømsnes Liten betydning Grus
034211 Austerdalen Ikke vurdert Grus
034229 Garjåkka Ikke vurdert Grus
034225 Indre Syltevik Ikke vurdert Grus
034213 Makkaursandfjorde Ikke vurdert Grus
034227 Ytre Syltevika Ikke vurdert Grus
034231 Kyrkjefjord Liten betydning Pukk
034233 Holmen Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

25

Antall forekomster totalt :

25

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse