Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Stavanger (1103) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.18.01.2012


Byggråstoffsituasjonen

Det er ikke registrert sand- og grusforekomster i Stavanger kommune. Det er heller ikke kartlagt fjellforekomster som er aktuelle for produksjon av pukk. Forbruket av grus og pukk som byggeråstoff må derfor dekkes gjennom import fra nabokommuner.


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse