Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Haugesund (1106) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.26.01.2012


Byggråstoffsituasjonen

I Haugesund kommune er det ikke registrert sand- og grusforekomster egnet til byggetekniske formål. De senere åra er det produsert pukk i forbindelse med etablering av industriområde på Raglemyr. Her er det etablert knuseverk som produserer pukk for bruk i utbygningsområdet, men som også forsyner det lokale markedet med masser til forskjellige formål. Den pågående kartleggingen av berggrunnen i område vil gi opplysninger om bergartskvaliteten og mulighetene for etablering av permanent pukkproduksjon.


Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke for 2004 viser at det i Haugesund ble brukt 146.000 tonn pukk fra fast fjell og 59.000 tonn sand og grus. Pukk ble i hovedsak importert fra Karmøy, Gjesdal og Tysvær, mens sand og grus ble hentet i Hjelmeland og Gjesdal. Med pukkproduksjon fra anleggspukkverket ved Raglemyr dekkes noe av kommunens behov herfra, men det må også hentes pukk fra andre steder. Forbruket av sand og grus må i sin helhet importeres.


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse