Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Sola (1124) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.28.03.2012


Byggråstoffsituasjonen

Det er ingen sand- og grusforekomster i Sola som er aktuelle for utnyttelse som byggeråstoff. Kun en forekomst er registrert i Grus- og Pukkdatabasen. Den viktigste forekomsten i forsyningen av byggeråstoff gjennom en rekke år er 501 Røyneberg pukkverk. Denne forekomsten er klassifisert som nasjonalt viktig, men det er nå bestemt at driften skal avvikles og uttakene vil stoppe i løpet av noen år.

I 502 Risavika produseres det i dag pukk i et framtidig industriområde. Dette er i dag en nasjonalt viktig forekomst, men virksomheten har begrenset levetid.

For Sola, med sine få forekomster, betyr ikke dette så mye, men for å skille mellom forekomstene, og gi et faglig grunnlag for kommunens behandling av grus og pukk i arealplanarbeidet, har NGU vurdert forekomstene og foretatt en klassifisering etter hvor viktige de er i forsyningen av byggeråstoff. Forekomstene er klassifisert som meget viktige, viktige, lite viktige og ikke vurdert. I tillegg er spesielt viktige forekomster registrert som henholdsvis nasjonalt- eller regionalt viktige. Oversikt over kommunens grusforekomster og pukkforekomster viser antall forekomster i kommunen og hvor viktige de er som ressurs for råstoffutvinning. I kartdatabasen er forekomstene skilt med fargesymbol.

Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål.
Uttak og forbruk

I 2004 ble det tatt ut 603.000 tonn pukk i Sola kommune. Av dette ble 182.000 tonn brukt i kommunen. Sammen med en import fra nabokommunene Sandnes og Gjesdal på 26000 tonn, ble det brukt 208.000 tonn pukk i Sola. I tillegg ble det brukt 103.000 tonn sand og grus importert hovedsakelig fra Hjelmeland.

Av de 421.000 tonn pukk som ble eksportert gikk over halvparten til Stavanger, mye også til Randaberg og Sandnes og noe til Time og Klepp.I


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse