Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Randaberg (1127) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.18.01.2012


Byggråstoffsituasjonen

Det er ikke registrert forekomster av sand og grus i Randaberg kommune. Det er heller ikke foretatt vurderinger av bergartene for mulig produksjon av pukk. Behovet for denne type byggeråstoff i kommunen må derfor importeres fra andre steder.


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse