Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Kvitsøy (1144) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.25.01.2012


Byggråstoffsituasjonen

Det er ikke registre grusforekomster i Kvitsøy kommune. Ressursknapphet på sand og grus og krav til byggeråstoff gjør at pukk fra fast fjell brukes i stadig større grad til forskjellige formål. I Kvitsøy er det ikke produksjon av pukk og heller ikke registrert framtidige pukkforekomster. Det som forbrukes av grus og pukk blir hentet i innlandskommunene.

Uttak og forbruk

Ressursregnskap for sand, grus og pukk i Rogaland fylke for 2004 viser at det i kommunen ble brukt 2.000 tonn sand og grus og 2.000 tonn pukk. Massene ble hentet i Gjesdal og ble brukt til veggrus. Med et så lite forbruk synes det naturlig at kommunen forsatt dekker sitt behov gjennom import fra andre steder.


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse