Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Rogaland Velg et annet fylke
Kommune: Utsira (1151) Velg en annen kommune


Ressursrapport pr.25.01.2012


Byggråstoffsituasjonen

Det er ikke registrert forekomster av sand og grus eller pukk i kommunen. Derfor må alt det som trengs av slike byggeråstoffer importers fra andre steder.

Uttak og forbruk

I følge ressursregnskapet for Rogaland fylke for 2004, ble det ikke registrert forbruk hverken av sand og grus eller pukk fra knust fjell dette året. Det som trengs av slike byggeråstoffer må importers fra andre steder.


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse