Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Velg et annet fylke
Velg kommune i fylket

Oversikt over forekomster av internasjonal, nasjonal og regional betydning
i Møre og Romsdal fylke

Fylke Kommune Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurs
Møre og Romsdal Molde 56485 Hanset Regional       Grus
Møre og Romsdal Molde 56013 Molde pukkverk Regional       Pukk
Møre og Romsdal Ålesund 56019 Bingsa Regional       Pukk
Møre og Romsdal Ørsta 56177 Indre Standal Regional       Grus
Møre og Romsdal Sykkylven 56313 Hundeidvik Regional       Grus
Møre og Romsdal Averøy 199555 Hestvika Nasjonal       Pukk
Møre og Romsdal Sunndal 56749 Drihjellen Regional       Grus
Møre og Romsdal Sunndal 56751 Hårstad 1 Regional       Grus
Møre og Romsdal Fjord 56215 Syltemona Regional       Grus
Møre og Romsdal Hustadvika 56581 Visnes Eklogitt Nasjonal       Pukk
Møre og Romsdal Hustadvika 56565 Viken pukkverk Regional       Pukk


Antall forekomster av internasjonal betydning :

0

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015,
Antall forekomster av nasjonal betydning : 2 er under revisjon.
Antall forekomster av regional betydning : 9
Antall forekomster totalt : 11


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse