Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Velg et annet fylke
Velg kommune i fylket

Oversikt over forekomster av nasjonal og regional betydning
i Nordland fylke

kriterier
Fylke Kommune Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurs
Nordland Narvik 82846 Rombak Pukkverk A/S Regional       Pukk
Nordland Bindal 82892 Vikestadvågen Regional       Pukk
Nordland Alstahaug 212591 Siva industriområde Regional       Pukk
Nordland Leirfjord 83000 Helgeland pukkverk Regional       Pukk
Nordland Vefsn 83104 Veset 1 Regional       Pukk
Nordland Vefsn 164123 Veset 2 Regional       Pukk
Nordland Dønna 83320 Gleinsfjellet Regional       Pukk
Nordland Nesna 165642 Tomma pukkverk Regional       Pukk
Nordland Meløy 83558 Fonndalen Regional       Grus
Nordland Lødingen 157642 Anfinnslett pukkverk Regional       Pukk
Nordland 84406 Kobbvågen Regional       Pukk
Nordland Sortland 84498 Gullkista Regional       Pukk

Antall forekomster av nasjonal betydning : 0
Antall forekomster av regional betydning : 12
Antall forekomster totalt : 12


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse