Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Velg et annet fylke
Velg kommune i fylket

Oversikt over forekomster av internasjonal, nasjonal og regional betydning
i Oslo fylke

Fylke Kommune Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurs
Oslo Oslo 113923 Huken pukkverk, Oslo vei Nasjonal       Pukk
Oslo Oslo 113925 Bondkall pukkverk Nasjonal       Pukk
Oslo Oslo 203266 Skar steinbrudd Nasjonal       Pukk
Oslo Oslo 203276 Stubberud Nasjonal       Pukk


Antall forekomster av internasjonal betydning :

0
Antall forekomster av nasjonal betydning : 4
Antall forekomster av regional betydning : 0
Antall forekomster totalt : 4


Denne utskriften ble generert 26.07.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse