Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Velg et annet fylke
Velg kommune i fylket

Oversikt over forekomster av nasjonal og regional betydning
i Oslo fylke

kriterier
Fylke Kommune Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurs
Oslo Oslo 113923 Huken pukkverk, Oslo vei Nasjonal       Pukk
Oslo Oslo 113925 Bondkall pukkverk Nasjonal       Pukk
Oslo Oslo 203266 Skar steinbrudd Nasjonal       Pukk
Oslo Oslo 203276 Stubberud Nasjonal       Pukk

Antall forekomster av nasjonal betydning : 4
Antall forekomster av regional betydning : 0
Antall forekomster totalt : 4


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse