Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Velg et annet fylke
Velg kommune i fylket

Oversikt over forekomster av internasjonal, nasjonal og regional betydning
i Viken fylke

Fylke Kommune Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurs
Viken Halden 169064 Svingen Pukkverk Regional       Pukk
Viken Halden 198418 Brekke pukkverk Nasjonal       Pukk
Viken Moss 63903 Moss pukkverk AS Regional       Pukk
Viken Sarpsborg 63881 Sarpsborg pukkverk Nasjonal       Pukk
Viken Fredrikstad 63927 Borge pukkverk Nasjonal       Pukk
Viken Fredrikstad 64167 Onsøy Nasjonal       Pukk
Viken Ringerike 46040 Eggemoen Nasjonal       Grus
Viken Ringerike 46042 Hensmoen Nasjonal       Grus
Viken Ringerike 46046 Kilemoen Nasjonal       Grus
Viken Ringerike 46092 Vestsiden pukkverk Regional       Pukk
Viken Indre Østfold 64053 Mona Nasjonal       Grus
Viken Indre Østfold 64091 Mona Nasjonal       Grus
Viken Råde 64179 Råde Pukkverk Regional       Pukk
Viken Ås 65796 Vinterbro pukkv. Nasjonal       Pukk
Viken Bærum 65828 Steinskogen pukkverk Nasjonal       Pukk
Viken Asker 46724 Verket-Hurum Nasjonal       Grus
Viken Lørenskog 65988 Feiring bruk Nasjonal       Pukk
Viken Lillestrøm 66000 Vardeåsen Nasjonal       Pukk
Viken Nittedal 203302 Glosli Nasjonal       Pukk
Viken Nittedal 66054 Bjønndalen Nasjonal       Pukk
Viken Ullensaker 66062 Vilberg Nasjonal       Grus
Viken Ullensaker 66064 Hovinmoen Nasjonal       Grus
Viken Ullensaker 66068 Kurillbakken Nasjonal       Grus
Viken Ullensaker 66092 Rambydalen Regional       Pukk
Viken Ullensaker 148458 Dal pukkverk Regional       Pukk
Viken Nes 66106 Folbergåsen, Nes pukkverk Regional       Pukk
Viken Eidsvoll 66140 Himtjern Regional       Pukk
Viken Eidsvoll 190063 Hjera pukkverk, avd Brensmork Regional       Pukk
Viken Nannestad 168959 Tangen pv Regional       Pukk
Viken Modum 46488 Slettmoen Regional       Grus
Viken Øvre Eiker 155529 Damåsen Regional       Pukk
Viken Øvre Eiker 46600 Hokksund pukkverk Regional       Pukk
Viken Øvre Eiker 46602 Burud pukkverk Regional       Pukk
Viken Øvre Eiker 46606 Renningsåsen pukkverk Regional       Pukk
Viken Lier 46626 Lyngås Nasjonal       Grus
Viken Lier 46686 Lierskogen pukkverk Nasjonal       Pukk
Viken Lunner 76511 Hadeland pukkverk Nasjonal       Pukk


Antall forekomster av internasjonal betydning :

0

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015,
Antall forekomster av nasjonal betydning : 22 er under revisjon.
Antall forekomster av regional betydning : 15
Antall forekomster totalt : 37


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse