Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Velg et annet fylke
Velg kommune i fylket

Oversikt over forekomster av nasjonal og regional betydning
i Innlandet fylke

kriterier
Fylke Kommune Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurs
Innlandet Hamar 67919 Vang grustak Regional       Grus
Innlandet Lillehammer 75349 Hovemoen Regional       Grus
Innlandet Lillehammer 168718 Roverud Regional       Pukk
Innlandet Ringsaker 163575 Farberg Regional       Pukk
Innlandet Stange 213956 Sørli Regional       Pukk
Innlandet Sør-Odal 68091 Spigseth Regional       Pukk
Innlandet Nord-Fron 75937 Brynsmoen Regional       Grus
Innlandet Nord-Fron 75939 Lomoen Regional       Grus
Innlandet Ringebu 76245 Kleivberga fjelltak Regional       Pukk

Antall forekomster av nasjonal betydning : 0
Antall forekomster av regional betydning : 9
Antall forekomster totalt : 9


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse