Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Velg et annet fylke
Velg kommune i fylket

Oversikt over forekomster av internasjonal, nasjonal og regional betydning
i Innlandet fylke

Fylke Kommune Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurs
Innlandet Hamar 67919 Vang grustak Regional       Grus
Innlandet Lillehammer 75349 Hovemoen Regional       Grus
Innlandet Lillehammer 168718 Roverud Regional       Pukk
Innlandet Gjøvik 168371 Amsrud pukkverk Regional       Pukk
Innlandet Gjøvik 75471 Åndalen pukkverk Regional       Pukk
Innlandet Ringsaker 163575 Farberg Regional       Pukk
Innlandet Stange 67993 Brynsåsen Regional       Pukk
Innlandet Stange 213956 Sørli Regional       Pukk
Innlandet Sør-Odal 68091 Spigseth Regional       Pukk
Innlandet Nord-Fron 75937 Brynsmoen Regional       Grus
Innlandet Ringebu 76245 Kleivberga fjelltak Regional       Pukk


Antall forekomster av internasjonal betydning :

0

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015,
Antall forekomster av nasjonal betydning : 0 er under revisjon.
Antall forekomster av regional betydning : 11
Antall forekomster totalt : 11


Denne utskriften ble generert 03.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse