Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Velg et annet fylke
Velg kommune i fylket

Oversikt over forekomster av internasjonal, nasjonal og regional betydning
i Vestfold og Telemark fylke

Fylke Kommune Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurs
Vestfold og Telemark Horten 97812 Skoppum pukkverk Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Holmestrand 97912 Hanekleiva Nasjonal       Pukk
Vestfold og Telemark Holmestrand 97828 Solumsåsen pukkverk Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Holmestrand 97940 Haslestad pukkverk Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Tønsberg 97834 Freste Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Tønsberg 150679 Taranrød Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Sandefjord 97840 Fokserød Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Larvik 97880 Tjølling pukkverk Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Larvik 148311 Tvedalen Nasjonal       Pukk
Vestfold og Telemark Larvik 97882 Hedrum pukkverk Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Porsgrunn 169743 Valleråsen Nasjonal       Pukk
Vestfold og Telemark Porsgrunn 60254 Dalen Pukkverk Nasjonal       Pukk
Vestfold og Telemark Skien 60258 Geiteryggen Nasjonal       Grus
Vestfold og Telemark Skien 60260 Nenset Nasjonal       Grus
Vestfold og Telemark Skien 169703 Flakvarp 1-Skutvikåsen Nasjonal       Pukk
Vestfold og Telemark Skien 169721 Stulen-Høgåsen-Dyrkollåsen Nasjonal       Pukk
Vestfold og Telemark Skien 169733 Sætre/Høgåsen Nasjonal       Pukk
Vestfold og Telemark Skien 169741 Bjørndalen pukkverk Nasjonal       Pukk
Vestfold og Telemark Skien 173401 Lauvåskollen Nasjonal       Pukk
Vestfold og Telemark Notodden 60310 Limoen Regional       Grus
Vestfold og Telemark Notodden 60362 Hovemoen Regional       Grus
Vestfold og Telemark Kragerø 60424 Valberg Nasjonal       Pukk
Vestfold og Telemark Nome 60534 Stormo Regional       Grus
Vestfold og Telemark Midt-Telemark 60614 Folkestadmogane Regional       Grus
Vestfold og Telemark Hjartdal 60846 Ålamoen Regional       Grus


Antall forekomster av internasjonal betydning :

0

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015,
Antall forekomster av nasjonal betydning : 12 er under revisjon.
Antall forekomster av regional betydning : 13
Antall forekomster totalt : 25


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse