Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Velg et annet fylke
Velg kommune i fylket

Oversikt over forekomster av nasjonal og regional betydning
i Vestfold og Telemark fylke

kriterier
Fylke Kommune Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurs
Vestfold og Telemark Holmestrand 97912 Hanekleiva Nasjonal       Pukk
Vestfold og Telemark Holmestrand 97828 Solumsåsen pukkverk Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Holmestrand 97940 Haslestad pukkverk Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Tønsberg 97834 Freste Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Tønsberg 150679 Taranrød Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Tønsberg 224301 Re pukkverk Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Tønsberg 222890 Kjærsåsen Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Sandefjord 97840 Fokserød Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Larvik 97880 Tjølling pukkverk Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Larvik 148311 Tvedalen Nasjonal       Pukk
Vestfold og Telemark Larvik 97882 Hedrum pukkverk Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Porsgrunn 169743 Valleråsen Nasjonal       Pukk
Vestfold og Telemark Porsgrunn 60254 Dalen Pukkverk Nasjonal       Pukk
Vestfold og Telemark Skien 60258 Geiteryggen Nasjonal       Grus
Vestfold og Telemark Skien 60260 Nenset Regional       Grus
Vestfold og Telemark Skien 142106 Voldsfjorden Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Skien 169703 Flakvarp 1-Skutvikåsen Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Skien 169721 Stulen-Høgåsen-Dyrkollåsen Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Skien 169733 Sætre/Høgåsen Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Skien 173401 Lauvåskollen Regional       Pukk
Vestfold og Telemark Notodden 60310 Limoen Regional       Grus
Vestfold og Telemark Notodden 60362 Hovemoen Regional       Grus
Vestfold og Telemark Kragerø 60424 Valberg Nasjonal       Pukk
Vestfold og Telemark Midt-Telemark 60614 Folkestadmogane Regional       Grus

Antall forekomster av nasjonal betydning : 6
Antall forekomster av regional betydning : 18
Antall forekomster totalt : 24


Denne utskriften ble generert 01.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse