Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Velg et annet fylke
Velg kommune i fylket

Oversikt over forekomster av internasjonal, nasjonal og regional betydning
i Agder fylke

Fylke Kommune Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurs
Agder Risør 98803 Ravneberget Regional       Pukk
Agder Grimstad 98847 Møretrømoen Regional       Grus
Agder Grimstad 98883 Landvik steinbrudd Regional       Pukk
Agder Arendal 99093 Klodeborg pukkverk Regional       Pukk
Agder Kristiansand 217048 Studedalen Nasjonal       Pukk
Agder Kristiansand 101944 Ringknuten pukkverk Nasjonal       Pukk
Agder Lindesnes 223283 Strømsvika Næringsområde Nasjonal       Pukk
Agder Lillesand 222531 Langemyr Nasjonal       Pukk
Agder Birkenes 99129 Høgilt Nasjonal       Grus
Agder Birkenes 99137 Rugslandmoen Nasjonal       Grus
Agder Birkenes 99139 Bjorhus Nasjonal       Grus
Agder Lyngdal 168207 Hausvik pukkverk Nasjonal       Pukk
Agder Lyngdal 206587 Hausvik Industriområde Nasjonal       Pukk


Antall forekomster av internasjonal betydning :

0

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015,
Antall forekomster av nasjonal betydning : 9 er under revisjon.
Antall forekomster av regional betydning : 4
Antall forekomster totalt : 13


Denne utskriften ble generert 03.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse