Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Velg et annet fylke
Velg kommune i fylket

Oversikt over forekomster av internasjonal, nasjonal og regional betydning
i Vestland fylke

Fylke Kommune Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurs
Vestland Bergen 106325 Fana pukkverk Nasjonal       Pukk
Vestland Bergen 106327 Ytre Arna pukkverk Nasjonal       Pukk
Vestland Kinn 170820 Seljestokken Nasjonal       Pukk
Vestland Etne 106335 Sørheimsmoen Regional       Grus
Vestland Etne 106341 Rygg Regional       Grus
Vestland Tysnes 106415 Steinåsen Regional       Pukk
Vestland Eidfjord 106557 Regional       Grus
Vestland Voss 106623 Bømoen Regional       Grus
Vestland Bjørnafjorden 106747 Ådnadalen pukkverk Regional       Pukk
Vestland Øygarden 160478 Lundaneset Nasjonal       Pukk
Vestland Askøy 106765 Askøy pukkverk Nasjonal       Pukk
Vestland Alver 106885 Eikefet pukkverk Internasjonal Pukk
Vestland Gulen 149131 Halsvik pukkverk Internasjonal Pukk
Vestland Gulen 219770 Skipavika Nasjonal       Pukk
Vestland Hyllestad 149121 Hyllestad Pukk Regional       Pukk
Vestland Aurland 50465 Gudvangen stein - Jordalsnuten Nasjonal       Pukk
Vestland Bremanger 164241 Skipperdalen Nasjonal       Pukk
Vestland Bremanger 166464 Gulestø Nasjonal       Pukk
Vestland Bremanger 170796 Dyrstad Internasjonal Pukk
Vestland Stad 51141 Leivdalsmona Regional       Grus
Vestland Gloppen 51237 Vassendemona Regional       Grus


Antall forekomster av internasjonal betydning :

3

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015,
Antall forekomster av nasjonal betydning : 9 er under revisjon.
Antall forekomster av regional betydning : 9
Antall forekomster totalt : 21


Denne utskriften ble generert 07.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse