Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Velg et annet fylke
Velg kommune i fylket

Oversikt over forekomster av internasjonal, nasjonal og regional betydning
i Trøndelag fylke

Fylke Kommune Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurs
Trøndelag Trondheim 109719 Forseth Nasjonal       Grus
Trøndelag Trondheim 108591 Lia pukkverk Nasjonal       Pukk
Trøndelag Trondheim 108593 Vassfjell pukkverk Nasjonal       Pukk
Trøndelag Trondheim 108603 Skjøla steinbrudd Nasjonal       Pukk
Trøndelag Steinkjer 41620 Steinkjer Regional       Pukk
Trøndelag Osen 108971 Nord-Fosen pukkverk Nasjonal       Pukk
Trøndelag Melhus 109577 Søberg Nasjonal       Grus
Trøndelag Melhus 109601 Stokkan Nasjonal       Grus
Trøndelag Melhus 109649 Fremo Nasjonal       Grus
Trøndelag Stjørdal 41712 Hegra Regional       Grus
Trøndelag Stjørdal 41756 Fossberga Regional       Pukk
Trøndelag Overhalla 42492 Råbakken Regional       Grus
Trøndelag Indre Fosen 41960 Ørsjødal, Verran Nasjonal       Grus
Trøndelag Indre Fosen 108837 Ørsjødal, Rissa Nasjonal       Grus
Trøndelag Heim 167057 Gjøbergsheia Nasjonal       Pukk
Trøndelag Hitra 108777 Korskamman Regional       Pukk
Trøndelag Ørland 108791 Ottersbo pukkverk Nasjonal       Pukk
Trøndelag Ørland 156249 Bjugn pukkverk Regional       Pukk
Trøndelag Nærøysund 42604 Teplingan Regional       Grus


Antall forekomster av internasjonal betydning :

0

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015,
Antall forekomster av nasjonal betydning : 12 er under revisjon.
Antall forekomster av regional betydning : 7
Antall forekomster totalt : 19


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse