Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Velg et annet fylke
Velg kommune i fylket

Oversikt over forekomster av internasjonal, nasjonal og regional betydning
i Troms og Finnmark fylke

Fylke Kommune Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurs
Troms og Finnmark Tromsø 91967 Hjellnes Regional       Grus
Troms og Finnmark Tromsø 91977 Fornesset Regional       Grus
Troms og Finnmark Tromsø 162536 Finnesåsen Regional       Pukk
Troms og Finnmark Harstad 92125 Bjarkøy Pukkverk, Sundsvoll Regional       Pukk
Troms og Finnmark Alta 32975 Jordfallet-Sandtak Raipas Regional       Grus
Troms og Finnmark Hammerfest 33477 Repparfjord Nasjonal       Pukk
Troms og Finnmark Balsfjord 92583 Bergeneset Regional       Pukk
Troms og Finnmark Lyngen 92667 Tyttebærvika Regional       Pukk
Troms og Finnmark Storfjord 92699 Skibotn vest Regional       Grus
Troms og Finnmark Kvænangen 170017 Jøkelfjord pukk Regional       Pukk
Troms og Finnmark Sør-Varanger 218861 Bjørnevatn Nasjonal       Steintipp


Antall forekomster av internasjonal betydning :

0

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015,
Antall forekomster av nasjonal betydning : 2 er under revisjon.
Antall forekomster av regional betydning : 9
Antall forekomster totalt : 11


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse