Grus-, Pukk- og Steintippdatabasene

Tilbake til liste over de viktigste forekomstene
eller Velg et fylke

Oversikt over landsdekkende kart

Oversiktskart : Nasjonalt/regionalt viktige forekomster


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse