Grus-, Pukk- og Steintippdatabasene

Tilbake til liste over de viktigste forekomstene
eller Velg et fylke

Oversikt over landsdekkende kart

Oversiktskart : Nasjonalt/regionalt viktige forekomster


Denne utskriften ble generert 08.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse