English version
BOREKJERNEDATABASEN
(database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal)
Borehull nr. BH 4
i boreområdet :BJERKA
Område nr. :NO0767 i kommune Hemnes (1832) i fylke :Nordland (18)
(Kode som karakteriserer formålet med boringen :MALM)


Lokalisering av borehull
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Markeringspunkt: Lengdegrad: 13.8892049 Breddegrad: 66.1341995
WGS84-UTM Zone 23;     Koordinat nøyaktighet: <500 m.
X-koord: 449852 m. Y-koord: 7335313 m.
Lokal X: 2755 m. Lokal Y: 4940 m.
Borehullsdata
Retning: 360 Helning: 60
Lengde: 23,6 m. Kjerne lagret: 23,6 m.
Diameter: mm. Boreår.: 1978
NGU-Rapportnr.: Andre rapporter: BV3448
Innmåling: Avviksmåling:

Om borekjernen
Kjernelogg finnes: Foto av kjernen:
Oppdragsgiver:
Lagerkoder: S62.8
Kommentar: Mangler bilag (AS1095/BV3448) 05A som sannsynligvis innehar koordinat systemet, koordinater fra kartskise i bilag 07

Lagerinformasjon
Kassenr. Pallenr. Intervall Kommentarer
1 S62.8 0 - 10 m
2 S62.8
3 S62.8 - 30 m

Denne utskriften ble generert t 21.01.2022
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til:
Rolf Lynum
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse