English version
BOREKJERNEDATABASEN
(database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal)
Borehull nr. BH 82-2
i boreområdet :RØDALEN
Område nr. :HE0132 i kommune Folldal i fylke :?
(Kode som karakteriserer formålet med boringen :MALM)


Lokalisering av borehull
Kart 1:50000: Kvikneskogen (1619-4) Kart 1:250000: Røros
Markeringspunkt: Lengdegrad: 10.3335883 Breddegrad: 62.3093202
WGS84-UTM Zone 22;     Koordinat nøyaktighet: <100 m.
X-koord: 569137 m. Y-koord: 6909352 m.
Lokal X: 465 m. Lokal Y: 5200 m.
Høyde over havet: Boreplass: DAG
Borehullsdata
Retning: 285 Helning: 45
Lengde: 111,4 m. Kjerne lagret: 80 m.
Diameter: 32 mm. Boreår.: 1982
NGU-Rapportnr.: Andre rapporter: BV3092, BV3094
Innmåling: Avviksmåling:

Om borekjernen
Kjernelogg finnes: JA Foto av kjernen:
Oppdragsgiver: FOLLDAL VERK
Lagerkoder: P8.2
Kommentar: TYNSET

Lagerinformasjon
Kassenr. Pallenr. Intervall Kommentarer
1 P8.2 0 - 10 m RØDALEN BH 82-2
2 P8.2
3 P8.2
4 P8.2
5 P8.2
6 P8.2
7 P8.2
8 P8.2
9 P8.2 - 90 m

Denne utskriften ble generert t 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til:
Rolf Lynum
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse