English version
BOREKJERNEDATABASEN
(database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal)
Borehull nr. BH 1
i boreområdet :NORDRE FØLSTAD
Område nr. :NO0158 i kommune Vågan (1865) i fylke :Nordland (18)
(Kode som karakteriserer formålet med boringen :MALM)


Lokalisering av borehull
Kart 1:50000: Oddvær (1131-1) Kart 1:250000: Svolvær
Markeringspunkt: Lengdegrad: 14.7302928 Breddegrad: 68.2772134
WGS84-UTM Zone 23;     Koordinat nøyaktighet: <20 m.
X-koord: 488860 m. Y-koord: 7573796 m.
Lokal X: -961 m. Lokal Y: 1136 m.
Borehullsdata
Retning: 90 Helning: 0
Lengde: 89,5 m. Kjerne lagret: 89,5 m.
Diameter: 22 mm. Boreår.: 1957
NGU-Rapportnr.: Andre rapporter: GM215, GM14
Innmåling: Avviksmåling:

Om borekjernen
Kjernelogg finnes: Foto av kjernen:
Oppdragsgiver:
Lagerkoder: N14.5
Kommentar: NGU-oppdrag nr. 215. Vågan. Følstad Jernmalmfelt Georefereringskommentar: Boret horisontalt i stolle indikert mot øst

Denne utskriften ble generert t 21.01.2022
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til:
Rolf Lynum
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse