English version
BOREKJERNEDATABASEN
(database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal)
Boreområde BARDAL
Område nr.:NO0130 i kommune Nesna (1828), Fylke :Nordland (18)
(Kode som karakteriserer formålet med boringen :INDMIN)

Borehull Kjerne
nr. År Lengde lagret Oppdragsgiver Kommentar
BH 1 1974 9.0 m. 9.0 m. NGU-oppdrag nr. 1242/F Georefereringskommentar: BH 1 og 5 indikert på kart avstand mellom disse er mellom 140 og 180 m. i rapporten er avstanden mellom BH angitt til ca 20 m over et ca 100 m langt profil. BH 2 til 4 er fordelt på linja mellom BH 1 OG 5
BH 2 1974 14.6 m. 14.6 m. NGU-oppdrag nr. 1242/F Georefereringskommentar: BH 1 og 5 indikert på kart avstand mellom disse er mellom 140 og 180 m. i rapporten er avstanden mellom BH angitt til ca 20 m over et ca 100 m langt profil. BH 2 til 4 er fordelt på linja mellom BH 1 OG 5
BH 3 1974 15.0 m. 15.0 m. NGU-oppdrag nr. 1242/F Georefereringskommentar: BH 1 og 5 indikert på kart avstand mellom disse er mellom 140 og 180 m. i rapporten er avstanden mellom BH angitt til ca 20 m over et ca 100 m langt profil. BH 2 til 4 er fordelt på linja mellom BH 1 OG 5
BH 4 1974 15.0 m. 15.0 m. NGU-oppdrag nr. 1242/F Georefereringskommentar: BH 1 og 5 indikert på kart avstand mellom disse er mellom 140 og 180 m. i rapporten er avstanden mellom BH angitt til ca 20 m over et ca 100 m langt profil. BH 2 til 4 er fordelt på linja mellom BH 1 OG 5
BH 5 1974 15.0 m. 15.0 m. NGU-oppdrag nr. 1242/F Georefereringskommentar: BH 1 og 5 indikert på kart avstand mellom disse er mellom 140 og 180 m. i rapporten er avstanden mellom BH angitt til ca 20 m over et ca 100 m langt profil. BH 2 til 4 er fordelt på linja mellom BH 1 OG 5

Antall borehull: 5 Sum: 68.6 m. Sum: 68.6 m.

Forekomster i boreområdet BARDAL.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Viktighet Ressurstype
1822. 316 Bardal Ikke vurdert Karbonatmineraler

Denne utskriften ble generert t 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til:
Rolf Lynum
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse