English version
BOREKJERNEDATABASEN
(database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal)
Boreområde FURUHAUGEN
Område nr.:NO0515 i kommune Fauske (1841), Fylke :Nordland (18)
(Kode som karakteriserer formålet med boringen :MALM)

Borehull Kjerne
nr. År Lengde lagret Oppdragsgiver Kommentar
BH 1 1965 87.0 m. 10.0 m. SULITJELMA BERGVERK
BH 2 1965 97.7 m. 10.0 m. SULITJELMA BERGVERK
BH 3 1965 132.0 m. 10.0 m. SULITJELMA BERGVERK
BH 4 1965 152.6 m. 10.0 m. SULITJELMA BERGVERK

Antall borehull: 4 Sum: 469.2 m. Sum: 40.0 m.

Forekomster i boreområdet FURUHAUGEN.

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Viktighet Ressurstype
1841. 026 Furuhaugen Lite viktig Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Denne utskriften ble generert t 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til:
Rolf Lynum
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse