English version
BOREKJERNEDATABASEN
(database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal)
Boreområde MOLIA
Område nr.:NO0065 i kommune Beiarn (1839), Fylke :Nordland (18)
(Kode som karakteriserer formålet med boringen :NATURSTEIN)

Borehull Kjerne
nr. År Lengde lagret Oppdragsgiver Kommentar
BH 1 1999 40.0 m. 40.0 m.
BH 2 1999 58.5 m. 58.5 m.
BH 3 1999 53.0 m. 53.0 m.

Antall borehull: 3 Sum: 151.5 m. Sum: 151.5 m.

Forekomster i boreområdet MOLIA.

Fra Natursteinsdatabasen
Forekomst
nummer Navn Viktighet Ressurstype
1839. 613 Molid Kan være viktig Skifer og hellestein

Denne utskriften ble generert t 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til:
Rolf Lynum
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse