English version
BOREKJERNEDATABASEN
(database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal)
Boreområde JENNESTAD
Område nr.:NO0346 i kommune Sortland (1870), Fylke :Nordland (18)
(Kode som karakteriserer formålet med boringen :INDMIN)

Borehull Kjerne
nr. År Lengde lagret Oppdragsgiver Kommentar
BH 1 1991 17.6 m. 17.6 m. Mrk. "LILLE HORNVANN"
BH 2 1991 29.5 m. 29.5 m. Mrk. "LILLE HORNVANN"
BH 3 1991 40.0 m. 40.0 m. Mrk. "LILLE HORNVANN"
BH 4 1991 40.0 m. 40.0 m. Mrk. "LILLE HORNVANN"
BH 5 1991 40.0 m. 40.0 m. Mrk. "LILLE HORNVANN"
BH 6 1991 29.0 m. 29.0 m. Mrk. "LILLE HORNVANN"
BH 7 1991 54.8 m. 54.8 m. Mrk. "LILLE HORNVANN"

Antall borehull: 7 Sum: 250.9 m. Sum: 250.9 m.

Forekomster i boreområdet JENNESTAD.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Viktighet Ressurstype
1870. 309 Jennestad Lite viktig Grafitt

Denne utskriften ble generert t 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til:
Rolf Lynum
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse