English version
BOREKJERNEDATABASEN
(database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal)
Boreområde KILVASSAKSLA
Område nr.:NO0791 i kommune Hattfjelldal (1826), Fylke :Nordland (18)
(Kode som karakteriserer formålet med boringen :MALM)

Borehull Kjerne
nr. År Lengde lagret Oppdragsgiver Kommentar
BH 1 20.0 m. 20.0 m. HATTFJELLDAL
BH 2 20.0 m. 20.0 m. HATTFJELLDAL
BH 3A 20.0 m. 20.0 m. HATTFJELLDAL
BH 4 10.0 m. 10.0 m. HATTFJELLDAL
BH 5 10.0 m. 10.0 m. HATTFJELLDAL
BH 6 10.0 m. 10.0 m. HATTFJELLDAL

Antall borehull: 6 Sum: 90.0 m. Sum: 90.0 m.

Forekomster i boreområdet KILVASSAKSLA.

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Viktighet Ressurstype
1826. 030 Kilvassaksla Lite viktig Edelmetaller (Au, Ag, PGE)

Denne utskriften ble generert t 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til:
Rolf Lynum
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse