English version
BOREKJERNEDATABASEN
(database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal)
Boreområde OPSAL
Område nr.:NO0565 i kommune Gildeskål (1838), Fylke :Nordland (18)
(Kode som karakteriserer formålet med boringen :MALM)

Borehull Kjerne
nr. År Lengde lagret Oppdragsgiver Kommentar
BH 1 1961 39.9 m. 20.0 m. NGU-oppdrag nr. 303. GILDESKÅL Georefereringskommentar: Killingvann
BH 2 1961 20.5 m. 20.0 m. NGU-oppdrag nr. 303. GILDESKÅL Georefereringskommentar: Killingvann

Antall borehull: 2 Sum: 60.3 m. Sum: 40.0 m.

Forekomster i boreområdet OPSAL.

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Viktighet Ressurstype
1838. 006 Opsal Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)

Denne utskriften ble generert t 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til:
Rolf Lynum
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse