English version
BOREKJERNEDATABASEN
(database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal)
Boreområde VANDASKOG
Område nr.:HO0008 i kommune Sveio (1216), Fylke :Hordaland (12)
(Kode som karakteriserer formålet med boringen :MALM)

Borehull Kjerne
nr. År Lengde lagret Oppdragsgiver Kommentar
BH 1/45 112.0 m. 112.0 m. TIDLIGERE MØLSTREVÅG. MERKET MØLSTREVÅG. Finner ingen info om boringene. Lokaliteten Vandaskog HO0008 finnes ca. 5 km lenger nord. Se lenket rapport. (RcL 12032019)
BH 1/60 132.0 m. 132.0 m. TIDLIGERE MØLSTREVÅG. MERKET MØLSTREVÅG. Finner ingen info om boringene. Lokaliteten Vandaskog HO0008 finnes ca. 5 km lenger nord. Se lenket rapport. (RcL 12032019)
BH 2/45 119.0 m. 119.0 m. TIDLIGERE MØLSTREVÅG. MERKET MØLSTREVÅG. Finner ingen info om boringene. Lokaliteten Vandaskog HO0008 finnes ca. 5 km lenger nord. Se lenket rapport. (RcL 12032019)
BH 3/45 71.0 m. 71.0 m. TIDLIGERE MØLSTREVÅG. MERKET MØLSTREVÅG. Finner ingen info om boringene. Lokaliteten Vandaskog HO0008 finnes ca. 5 km lenger nord. Se lenket rapport. (RcL 12032019)
BH 4/45 199.0 m. 199.0 m. TIDLIGERE MØLSTREVÅG. MERKET MØLSTREVÅG. Finner ingen info om boringene. Lokaliteten Vandaskog HO0008 finnes ca. 5 km lenger nord. Se lenket rapport. (RcL 12032019)
BH 5/35 170.0 m. 170.0 m. TIDLIGERE MØLSTREVÅG. MERKET MØLSTREVÅG. Finner ingen info om boringene. Lokaliteten Vandaskog HO0008 finnes ca. 5 km lenger nord. Se lenket rapport. (RcL 12032019)
BH 6/45 149.0 m. 149.0 m. TIDLIGERE MØLSTREVÅG. MERKET MØLSTREVÅG. Finner ingen info om boringene. Lokaliteten Vandaskog HO0008 finnes ca. 5 km lenger nord. Se lenket rapport. (RcL 12032019)
BH 7/45 90.0 m. 90.0 m. TIDLIGERE MØLSTREVÅG. MERKET MØLSTREVÅG. Finner ingen info om boringene. Lokaliteten Vandaskog HO0008 finnes ca. 5 km lenger nord. Se lenket rapport. (RcL 12032019)

Antall borehull: 8 Sum: 1042.0 m. Sum: 1042.0 m.

Forekomster i boreområdet VANDASKOG.

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Viktighet Ressurstype
1216. 001 VANDASKOG Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Denne utskriften ble generert t 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til:
Rolf Lynum
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse