English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Beiarn kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002682 Arstadnakken Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002681 Gjeterfjell sv Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002675 Lilleålegden Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
002147 Steinåga Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002679 Øines Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002678 Galtådalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002677 Nonsfjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002683 Svartvasshaugen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002676 Vassheia Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

9

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007681 Nordland Ikke vurdert Karbonatmineraler
007662 Beiarn Liten betydning Karbonatmineraler
007703 Høgfjellet Liten betydning Andre industrimineraler
007372 Rishaugen Liten betydning Karbonatmineraler
007487 Steinåmoen Liten betydning Glimmermineraler
013114 Bullotelva Ikke vurdert Andre industrimineraler
007488 Leiråga Ikke vurdert Feltspat
007486 Lian Ikke vurdert Karbonatmineraler
014974 Tollådal Ikke vurdert Olivin
014975 Øvre beiardalen Ikke vurdert Olivin

Antall forekomstområder :

10

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009255 Evjen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009157 Durmålshaugen Ikke vurdert Skifer og hellestein
014859 Moldforvika Ikke vurdert Marmor og kalkstein
009208 Molid Ikke vurdert Skifer og hellestein
014858 Nordland Ikke vurdert Marmor og kalkstein
013113 Skaret Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023473 Eiterjorda Liten betydning Skifer og hellestein
009197 Gråtåvatnan Liten betydning Skifer og hellestein
023485 Hammernes Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009160 Kroklia Liten betydning Skifer og hellestein
009207 Merkåga Liten betydning Skifer og hellestein
023487 Molid nedre Liten betydning Skifer og hellestein
023471 Savjorda Liten betydning Brynestein
009243 Savåga Liten betydning Brynestein
009196 Slipura Liten betydning Skifer og hellestein
020550 Stigen Liten betydning Marmor og kalkstein
009155 Storjord Liten betydning Skifer og hellestein
009156 Strand Liten betydning Skifer og hellestein
009159 Svartvasskardet Liten betydning Skifer og hellestein
009158 Troålia Liten betydning Skifer og hellestein
009195 Habrestinden Ikke vurdert Skifer og hellestein
009205 Husmoen Ikke vurdert Brynestein

Antall forekomstområder :

22


Antall forekomstområder totalt:

41


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse