English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Hamarøy kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
002275 Bjørnvatn Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002866 Botnelvdammen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002908 Brynelvdalen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002845 Brynvatnet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002595 Moldvika Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002598 Skarvik Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002588 Storjord Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002593 Tysnes Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002600 Hundemulen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002838 Kjerringvasshøgda Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002591 Lillebotn Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002592 Lillebotn Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002587 Lødhaugen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002594 Moldvika Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002601 Ramnvika Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002576 Sandvatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002590 Skogvoll Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002602 Slunkajav'ri Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
002596 Tiltvika Ikke vurdert Energimetaller (U,Th)
002597 Tiltvika Ikke vurdert Energimetaller (U,Th)

Antall forekomstområder :

20

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
014906 Kleberflåget Nasjonal betydning Talk
014841 Langkleberdalen Regional betydning Talk
007567 Nedre øyvollen Internasjonal betydning Silika
034824 Øyvollen ytre Internasjonal betydning Silika
014890 Boarta-1 Regional betydning Talk
007356 Håkonhals Lokal betydning Silika
014894 Kvitfjell-nv Regional betydning Talk
014895 Kvitfjell-sø Regional betydning Talk
014842 Langkleberen Regional betydning Talk
014840 Njaskasvarri 985 Regional betydning Talk
014839 Ridoalggicohkka 1248 Regional betydning Talk
014912 Bananvann sør Ikke vurdert Talk
014896 Cohkul Nasjonal betydning Talk
014897 Grensegangen, gaskavarri Ikke vurdert Talk
034822 Grønnhola Ikke vurdert Silika
014903 Hatten Ikke vurdert Talk
014908 Kleberbreen Ikke vurdert Talk
014904 Klebergryta nedre Ikke vurdert Talk
014902 Klebergryta øvre Ikke vurdert Talk
014899 Kleberlia Ikke vurdert Talk
014893 Klebervann Ikke vurdert Talk
034719 Lapplægret nedre Ikke vurdert Silika
014907 Nåva Ikke vurdert Talk
014910 Ridoalggicohkka: 1192v-linsen Ikke vurdert Talk
014911 Ridoalggicohkka: 1192ø-linsen Ikke vurdert Talk
014905 Vakkerdalen Ikke vurdert Talk
014913 Bananvann nord Liten betydning Talk
014892 Boarta-3 Liten betydning Talk
034811 Burma Ikke vurdert Silika
014898 Helikoptergangen Liten betydning Talk
034730 Jennybruddet Liten betydning Feltspat
034812 Jennyhaugen kvartsbruddet Ikke vurdert Silika
014901 Kleberbotn Liten betydning Talk
007321 Klubben Liten betydning Karbonatmineraler
034721 Lapplægret øvre Liten betydning Silika
007569 Nekkateltet Liten betydning Silika
034826 Perjon Ikke vurdert Feltspat
007570 Trettbakken kvartsbruddet Ikke vurdert Silika
007571 Trettbakken synken Ikke vurdert Feltspat
034825 Øyvollen øvre Ikke vurdert Silika
014891 Boarta-2 Ikke vurdert Talk
037371 Boullam Not Assessed Feltspat
007366 Elveneset Ikke vurdert Feltspat
007373 Fikke Ikke vurdert Silika
007357 Fikkestad Ikke vurdert Feltspat
007568 Fjellgruvene Ikke vurdert Feltspat
007556 Flora Ikke vurdert Feltspat
007350 Grunnvågen Ikke vurdert Feltspat
034827 Hammondgruva Ikke vurdert Feltspat
032906 Hellemobotn Ikke vurdert Edelsteinmineraler
007359 Hellemofjorden Ikke vurdert Feltspat
036960 Jennyhågen Not Assessed Feltspat
007375 Kallstad Ikke vurdert Feltspat
007355 Karlsøy Ikke vurdert Silika
036963 Kjerringvassfjell nord Not Assessed Feltspat
036964 Kjerringvassfjell syd Not Assessed Feltspat
007328 Kjårnes Ikke vurdert Karbonatmineraler
007349 Klubben Ikke vurdert Silika
007566 Korsvika Ikke vurdert Silika
007361 Kråkmo Ikke vurdert Feltspat
007557 Lagmannsvik Ikke vurdert Feltspat
007576 Langåshøgda Ikke vurdert Feltspat
007374 Lilandsmarka Ikke vurdert Feltspat
007573 Lillebakkgruvene Ikke vurdert Feltspat
034834 Lillebakkmyra Ikke vurdert Silika
014984 Livsejavrre Ikke vurdert Olivin
007559 Makkvatnet Ikke vurdert Andre industrimineraler
007353 Nevervika Ikke vurdert Feltspat
007362 Oteråga Ikke vurdert Feltspat
007655 Oteråga øvre Ikke vurdert Feltspat
007560 Rekvatnet Ikke vurdert Feltspat
036992 Resmålshaugen Not Assessed Feltspat
007555 Sagfjorden Ikke vurdert Feltspat
007472 Sagpollen Ikke vurdert Silika
007368 Sjåneset Ikke vurdert Feltspat
007574 Sommarsethågen Ikke vurdert Feltspat
007354 Sommerset Ikke vurdert Feltspat
007363 Steinskardet Ikke vurdert Andre industrimineraler
007575 Storvika Ikke vurdert Feltspat
007371 Svartvatnet Ikke vurdert Silika
007572 Svenskgruva Ikke vurdert Feltspat
007367 Tømmerneset Ikke vurdert Feltspat
007585 Tømmeråsen Ikke vurdert Feltspat
036962 Øybergan Not Assessed Feltspat
015074 Linnajavri Not Assessed Talk

Antall forekomstområder :

85

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
016608 Bananvann s Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
016590 Boarta Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
016593 Cohkul Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
016596 Grensegangen Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
016599 Hatten Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
016595 Helikoptergangen Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
016603 Kleberbotn Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
016604 Kleberbreen Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
016597 Kleberflåget Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
016600 Klebergryta nedre Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
016601 Klebergryta øvre Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
016594 Kleberlia Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
016591 Klebervann Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
012436 Kvitfjell nv Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
016592 Kvitfjell sø Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
016607 Langkleberdalen Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
016606 Langkleberen Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
012435 Njaskasvarri 985 Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009226 Nåva Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
016605 Ridoalggicohkka 1192 v Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
012433 Ridoalggicohkka 1192 ø Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
012431 Ridoalggicohkka 1248 Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
016598 Vakkerdalen Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009245 Bognes Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023568 Nes Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023564 Skardvika Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
012898 Skutvik Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023581 Bogstranda Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009232 Brynvatnet Liten betydning Brynestein
009229 Falkelva Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
023570 Gulldalen Liten betydning Skifer og hellestein
023572 Hurre Liten betydning Skifer og hellestein
020541 Kjelneset Liten betydning Gneis
023574 Kvitfjell Liten betydning Marmor og kalkstein
023575 Røttangen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
023567 Ekra Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
023565 Vassåsen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
016588 Linnajavri kleber Not Assessed Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

38


Antall forekomstområder totalt:

143


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse