English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Råde kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006624 Slangsvoll Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)

Antall forekomstområder :

1

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008859 Karlshus Liten betydning Feltspat
008861 Bergheia Ikke vurdert Berylliummineraler
008862 Elvestad Ikke vurdert Berylliummineraler
008860 Haslvorsrød Ikke vurdert Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

4

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009944 Fuglleiken Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009947 Jørsø Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009945 Nordbyåsen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

8


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse