English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Aurskog-Høland kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006483 Bunes Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006481 Holtjørna Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006484 Hverven Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006485 Kinnestad Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006482 Ørnekollen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

5

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009802 Aursetsjøen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

6


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse