English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Nittedal kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006573 Abbortjern Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006586 Ryggevatna Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006529 Røros gruve Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006524 Sulitjelma gruve Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006564 Bøler Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006542 Djupdalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006559 Gaustad Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006536 Gjermåa Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006583 Glosli Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006582 Glosli Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006558 Haug Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006581 Holterkollen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006552 Kirkeby Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006537 Kirkebyvangen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006538 Kirkebyvangen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006577 Lønsvoll Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006576 Oppegårdskollen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006575 Oppegårdskollen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006574 Oppegårdskollen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006555 Ramndalskollen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006553 Ramndalskollen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006554 Ramndalskollen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006557 Rotnes Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006560 Rudskogen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006585 Ryggevatna Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
006578 Sagerud Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006579 Strømsenga Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006562 Sørskogen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006563 Sørskogen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006561 Sørskogen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006539 Toketjern Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006543 Toketjern Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
006540 Toketjern Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

33

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008723 Vinsrud Ikke vurdert Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

34


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse