English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Sør-Odal kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
006334 Bakli Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006327 Bjørnberget Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006356 Dalslia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006353 Granberget Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006323 Havmyra Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006322 Josefberget Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006333 Tupperud Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
006332 Valstad Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

8

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

8


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse