English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Hægebostad kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005136 Breilihei Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005137 Stemtjern Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005138 Verdal Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005139 Verdal Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005140 Verdal Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)

Antall forekomstområder :

5

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008081 Espelandsvatnet Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

6


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse