English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
014656 Prestefjell-1 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
014657 Prestefjell-2 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004728 Skånevika Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

3

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009456 Øvernes Lokal betydning Skifer og hellestein
009457 Miljafjellet Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

5


Denne utskriften ble generert 21.01.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse