English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009450 Eikvåg Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009448 Hanøy Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009540 Hjelmen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009449 Kolavåg Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
009545 Laksholmen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

5


Antall forekomstområder totalt:

5


Denne utskriften ble generert 21.01.2022
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse