English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004676 Gaupne Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004668 Krokadalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

2

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
022030 Hundaviki Ikke vurdert Gneis
019812 Indre hafslo Ikke vurdert Gneis
009426 Dalsdalen Ikke vurdert Skifer og hellestein
009427 Urnes Liten betydning Skifer og hellestein
009438 Solvorn Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

5


Antall forekomstområder totalt:

7


Denne utskriften ble generert 21.01.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse