English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Eigersund kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004916 Ankershus Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
013648 Bukkatjørn Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
013656 Grastveit Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004990 Grødheim Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004983 Gyaloni Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004991 Halland Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004992 Hellvik Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005167 Hestnes Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004993 Koltjern Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005004 Langeli Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004915 Lyngnes Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004919 Myklebust Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005173 Pramknuten Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004914 Pramstø Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005015 Regevik Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004881 Skeipstad-1 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004882 Skeipstad-2 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004994 Skåra Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004890 Stemknuten Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004917 Sørskaret Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005014 Vaksviken Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004995 Åse Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004984 Gyaloni Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
013677 Langemyr Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
013678 Lielven gruve 1 Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
013680 Lundetangen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004918 Svånes Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

27

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008028 Hegrestad Nasjonal betydning Feltspat
023812 Hellvik Nasjonal betydning Feltspat
007967 Slettebø Ikke vurdert Feltspat
037802 Øygrei Ikke vurdert Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

4

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
014695 Furevatnet Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014698 Holmavatnet Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014694 Krokavatnet nord Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014693 Krokavatnet sørøst Nasjonal betydning Granitt og andre størkningsbergarter
014692 Litletjørna Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014714 Løgjen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014687 Ulvhus Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014696 Hellvik Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014697 Slåsholmen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014700 Holmavatnet nord Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014702 Piggsteintjørna Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014699 Æsan Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014701 Moifjellet Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

13


Antall forekomstområder totalt:

44


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse