English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Stavanger kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004942 Rumpehaugen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004941 Åmøy Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
004986 Bandåsen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

3

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007989 Brimse Liten betydning Karbonatmineraler
007994 Nord talgje Liten betydning Karbonatmineraler
007993 Talgje Liten betydning Karbonatmineraler
007992 Talgje Liten betydning Karbonatmineraler
007987 Talgøy Liten betydning Karbonatmineraler
007990 Rossøyna Ikke vurdert Andre industrimineraler
007986 Talgøy Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

7

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
016276 Fjøløya Ikke vurdert Gneis
016275 Gangenes Ikke vurdert Gneis
016269 Aukland Ikke vurdert Gneis
016274 Dalaker Ikke vurdert Gneis
009564 Helgøy Ikke vurdert Skifer og hellestein
016277 Årebrot Ikke vurdert Gneis
016278 Forøy Liten betydning Gneis
016268 Løland Liten betydning Gneis
009562 Skår Liten betydning Gneis
009566 Bjergøyna Ikke vurdert Skifer og hellestein
009565 Ertenstein Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009563 Hille Ikke vurdert Gneis
009578 Krossberg Ikke vurdert Gneis
024652 Nordbø Ikke vurdert Murestein
009567 Sjernarøy Ikke vurdert Skifer og hellestein
016279 Stavnes Ikke vurdert Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

16


Antall forekomstområder totalt:

26


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse