English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Haugesund kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004980 Tornes Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004988 Torøy Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

2

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008030 Tømmerhammar Liten betydning Andre industrimineraler
008002 Bleivik Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009569 Vikse Liten betydning Gneis
009570 Gåsland Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009579 Malmbukta Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

7


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse