English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Sandnes kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004927 Einerkollen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005013 Helleknuten Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004928 Imsvatnet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004931 Kyllesknuten Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004938 Lastebotn Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004929 Selvik Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004926 Veraland Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004880 Dalsvågen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004925 Hogstad Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004937 Rossevika Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004879 Øksnanuten Ikke vurdert Energimetaller (U,Th)
005009 Øygardsneset Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

12

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007981 Hagen Ikke vurdert Silika
008021 Norland Ikke vurdert Silika
008000 Seldal Ikke vurdert Silika
007978 Stølsfjell Ikke vurdert Talk
007984 Storaberget Liten betydning Andre industrimineraler
008024 Straumtjørn Liten betydning Andre industrimineraler
008017 Uburen Liten betydning Andre industrimineraler
007980 Lomeland Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

8

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
019808 Heigre Ikke vurdert Gneis
016273 Eiane Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009553 Nuten Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009552 Røtnelien Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009551 Seldalsvatnet Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

5


Antall forekomstområder totalt:

25


Denne utskriften ble generert 21.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse