English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004903 Storgangen Internasjonal betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004998 Tellnes Internasjonal betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005001 Bakka Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004901 Blåfjell Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004900 Bøstølen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004999 Drageland Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004905 Frøytlog Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004909 Hauge gruve Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005002 Krune Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004899 Laksedal Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004912 Lauvås Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004898 Raunsli Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004996 Rødvelt Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
013691 Urdal Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005171 Vatland Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004910 Ymmestein Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005000 Ørsland Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004908 Årstad gruve Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004911 Årstadøy Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
014518 Brambo Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
013645 Brekke gruve Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
013646 Brombo Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
013647 Bryns skjerp Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
013696 Bø utmark (prestegårdsskogen) Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
013649 Dalens gang Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
013651 Florklev Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
013661 Kjørfjell Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
014519 Klorklev Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
013694 Mydland Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004897 Myssa Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
013697 Prestbro Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
013688 Sletthei skjerp Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
014524 Sokndal Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
013689 Store ålgård Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
013639 Åmodt gruve Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

35

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007970 Dydland Liten betydning Andre industrimineraler
007969 Jøssingfjord Ikke vurdert Andre industrimineraler
007985 Rekefjord Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

3

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
010645 Myssavatnet Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
010644 Mydland Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
010643 Sel/skjeverås Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

41


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse