English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
013141 Teksevatnet Internasjonal betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
016171 Bilstadvatnet w Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005007 Vasshus Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004891 Bjuland Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004997 Gjersdal Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004989 Kvitingen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005012 Raudli Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005005 Tunshomstølen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
016181 Bilstadvatnet-storaneset Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004892 Bringedal Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004895 Gullberghei Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004893 Gursli Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
014525 Klubben Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004896 Myssa Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
018991 Ollestad Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005003 Skåland Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
018992 Ualand Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

17

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
023800 Teksevatnet Internasjonal betydning Andre industrimineraler
008018 Ollestad Ikke vurdert Feltspat

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

19


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse