English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
016039 Bjerkreim sw Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
013640 Åsen-bjerkreim Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
013685 Rudleknuten Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004886 Øykjalifjellet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004885 Øykjalifjellet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004887 Bjordal Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004889 Hovland Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004888 Ørsdalen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)

Antall forekomstområder :

8

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007968 Lauperak Liten betydning Feltspat
020408 Vålandstjørn Ikke vurdert Grafitt

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
022926 Eikeland Ikke vurdert Gneis

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

11


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse