English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Bjerkreim kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004886 Øykjalifjellet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004885 Øykjalifjellet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
004887 Bjordal Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004889 Hovland Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004888 Ørsdalen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)

Antall forekomstområder :

5

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007968 Lauperak Liten betydning Feltspat
020408 Vålandstjørn Ikke vurdert Grafitt

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
022926 Eikeland Ikke vurdert Gneis

Antall forekomstområder :

1


Antall forekomstområder totalt:

8


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse