English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Hå kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
004922 Fossfjellet Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004921 Homsevatnet Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004923 Nærbø Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
004877 Ualand Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
004878 Ualand Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)

Antall forekomstområder :

5

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
013137 Beinskinnfjell Nasjonal betydning Granitt og andre størkningsbergarter
014689 Hetland Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014713 Krokavatnet sydvest Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014688 Bjårvatnet Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014709 Timmerholtvatnet Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014704 Beinskinnvatn syd Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014705 Beinskinnvatn øst Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014711 Dypingen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014708 Grolandsvatnet Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014703 Hettua Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014707 Hettua øst Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014706 Lauvåsvatnet Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014710 Mjølhus Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014712 Bogsdalen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

14


Antall forekomstområder totalt:

19


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse